V následujících krocích vás seznámíme s průběhem stavby vašeho domu od prvního impulsu přes projektovou dokumentaci, výběry meatriálů až po samotnou výstavbu a konečné předání domu.

7b10d494-a323-4b82-a6af-fc65a26cd150.jpeg

Krok 1 – seznámení se s RD Rýmařov a návštěva referenčního domu

Seznámíme vás s celým postupem, rozsahem dodávky domů a jejich standardů, náhledem smluv a ostatních dokumentů. Společně navštívíme referenční dům, kde si sami uděláte představu o kvalitě provedení domů RD Rýmařov. Vybírat můžete z typových studií domů, upravit je dle požadavků nebo řešit zcela individuální představu. Zjistíme možnosti výstavby na vaší parcele, možnosti napojení na inženýrské sítě a samozřejmě vybereme vhodné provedení domu dle vašich požadavků a finančních možností.
281ed1de-2413-4003-9414-5a3e95d64170.jpeg

Krok 2 – úprava dispozice, kalkulace

Před konkrétními úpravami studie domu je vhodné znát vaše finanční možnosti a podmínky výstavby na dané parcele. Společně vybereme vhodný dům, řešíme umístění na vaši parcele a to jak polohové, tak výškové. Upravujeme studii dle požadavků a na základě předběžné specifikace vybavení domu obdržíte i kalkulaci včetně záloh na případné více práce na základové desce a výběry nadstandardů při konečné specifikaci, které byste si mohli zvolit. Díky těmto zálohám máte zcela pod kontrolou váš finanční strop na dům. Cena domu se může navýšit pouze dalšími vámi vybranými příplatky a rozdíly oproti standardu.
bc1863f4-90f1-4d2a-9ca2-7bddb15be4de.jpeg

Krok 3 – závazné objednání projektu

Máme společně definovaný dům, znáte cenu. Podepíšeme smlouvu o smlouvě budoucí – zde si objednáváte vypracování projektové dokumentace horní stavby a ukotvíte si platný cenový model včetně daného čtvrtletí pro výstavbu domu. Nyní jste si závazně objednali projektovou dokumentaci, do 8 mi týdnů ji obdržíte poštovním balíčkem. V tomto čase dokončíme zbylé části projektu jako je spodní stavba (základy) a osazení domu na pozemku. Oslovíme dotčené orgány a vše připravujeme na kompletaci projektové dokumentace a úspěšnému odevzdání na stavební úřad.
bb78171a-3c70-4c1c-a6e6-059149a7da81.webp

Krok 4 – vyřízení stavebního povolení

Nyní můžete zkompletovanou projektovou dokumentaci předat na stavební úřad a zahájit tak stavební řízení. Během této doby využijeme společně čas k dílčím specifikacím domu tak, aby ve chvíli, kdy obdržíte stavební povolení, byl dům zcela specifikován a připraven pro výrobu. Stavební povolení vnímáme jako jednu z nejnáročnějších činností, která navíc vyžaduje velké množství času. Proto vám nabízíme vyřízení stavební povolení na klíč. Díky tomu se můžete plně věnovat výběru materiálů, přípravu na specifikaci koupelen, kuchyně a závěrečnou konečnou specifikaci.
3ab2ddf6-d8e7-44f7-b928-fd24d0b50d1b.jpeg

Krok 5 – specifikace koupelen

Nyní vás čeká specifikace koupelen. Z našeho partnerského studia vás kontaktují a domluvíte si tak společně termín, který vám bude vyhovovat. Veškeré podklady k vašemu domu jsou již v koupelnovém studiu. Se specialistou ve studiu řešíte design vaší koupelny včetně výběru zařizovacích předmětů. Zde také definujete, v jakých místnostech chcete mít dlažbu. Máte vypsané ceny všech standardů, takže ihned při výběru víte, zda jste se vaším výběrem vlezli do standardu nebo budete čerpat ze zálohy, kterou jsme stanovili v úvodní kalkulaci. Na základě vašeho výběru se vyhotoví vizualizace, abyste si ještě více mohli představit finální provedení vaší koupelny. Obdržíte cenový rozpočet koupelny a můžete přistoupit k dalšímu kroku.
0681accb-c5ac-4a40-9f9e-99c2ee29c1ac.jpeg

Krok 6 – specifikace kuchyně a nábytku

S našim dodavatelem kuchyně LAMONT společně vytvoříte návrh vaší budoucí kuchyně. Zakreslení kuchyně v projektu je čistě schématické. Přesné rozmístění, design, umístění spotřebičů a vše ostatní řešíte nyní. Máte tak dostatek času si předem promyslet, jaké provedení by vám nejvíce vyhovovalo. K tomu vám velmi dobře poslouží internetové stránky dodavatele, katalog, který obdržíte při osobním setkání a především možnost navštívit kuchyně LAMONT v jejich showroomu v Rýmařově. Obdržíte cenovou nabídku a vizualizace. V rozsahu dodávky můžete zvolit i vybavenost domu, jako jsou skříně do vaší šatny, botník v zádveří, skříně v dětských pokojích, atd. Pokud máte kuchyni a případně nábytek od našeho partnera, zahrneme cenu do kalkulace domu. Můžete tak vše profinancovat hypotékou. Pokud máte vlastního dodavatele kuchyně, je třeba nám dodat technické výkresy kuchyně, včetně řešení rozvodů instalací a to ještě před konáním konečné specifikace.
b30700a9-3d62-4497-8369-36f92e544298.jpeg

Krok 7 – konečná specifikace

Při konečné specifikaci si s naším specialistou vybíráte konkrétní materiály do vašeho domu s možností posledních úprav rozsahu dodávky domu. Vybíráte např. podlahové krytiny, rozmístění vypínačů a zásuvek, barvu fasády, oken, střešní krytiny, atd. Po konečné specifikaci na základě vašeho výběru bude přepočtena finální cena domu k vašemu odsouhlasení. Vybírat můžete ze stadnadrního rozsahu dodávky nebo z nadstandardních prvků. V úvodní kalkulaci jsme na základě vašeho uvážení zvolili finanční rezervu pro případné výběry těchto nadstandardů. Sami si tak určujete výběr matreriálů, abyste nepřekročili váš finanční strop.
9955a4fe-6db4-41e8-93cb-16e234b513af.jpeg

Krok 8 - smlouva o dílo

Již znáte konečnou cenu domu a máte stavební povolení, v tuto chvíli můžete podepsat smlouvu o dílo, kde stanovíme termín montáže. Zároveň máte veškeré podklady pro plné financování. Financování se řídí pokyny uvedenými ve smlouvě o dílo, která je ke stažení na našich webových stránkách. Pokud chcete ještě bližší termín montáže, doporučujeme podepsat smlouvu o dílo před konečnou specifikací. Finální cena bude řešena dodatkem smlouvy o dílo.
f359df1a-a968-4c8c-b3c4-34bb5f3f9a86.jpeg

Krok 9 - výstavba základů

Během doby, co se váš dům připravuje ve výrobě, zahajujeme stavbu základové desky. Tento čas můžete využít pro řešení přípojek jednotlivých inženýrských sítí. V případě, kdy realizujete desku svépomocí, nám sdělte její dokončení, abychom mohli desku zkontrolovat a převzít si staveniště k zahájení horní stavby. Zde s vámi také konzultujeme možný příjezd naší techniky.
defd681b-399b-41b0-9a4a-7994c31356d5.jpeg

Krok 10 – montáž domu

Je 6 hodin ráno den montáže, kaminy u pozemku, jeřáb má zdvižené rameno. Základová deska je připravena, dům vyrobený, veškeré materiály a dokončovací práce jsou specifikovány a nyní se zahajuje montáž horní stavby. Je to vskutku velkolepý zážitek a my vám vřele doporučujeme být u toho. Foťte, nátáčejte a užívejte si tento slavnostní den. Stavební dozor vás seznámí s chováním a pohybem na staveništi. Realizace horní stavby je dokončena dle termínů ve smlouvě o dílo. Při předání od nás dostanete certifikáty, záruční list, návody, aj. Kolaudaci si zajišťujete sami nebo můžete využít opět našich služeb. Stavba je předána a vy si tak užíváte kráné nové bydlení ve vašem luxusním domě.

Základová deska
V CENĚ


FOTOVOLTAIC­KÝ SYSTÉM
V CENĚ


TEPELNÉ ČERPADLO
V CENĚ


PEVNĚ GARANTOVANÁ
CENA

Kontakty
+420 775 064 067
obchod@rymarovske-domy.cz
Showroom Jihlava
Palackého 44, Jihlava
Jihlava, 586 01
© RÝMAŘOVSKÉ DOMY 2022
Created by PRIMESOFT web & software development