Schéma obvodové stěny s izolační předstěnou

1 Fermacell - sádrovláknitá deska 15 mm
2Hranol 60x40 mm, 40 mm skelná izolace (ISOVER PIANO)
3Folie parozábrana
4Hranol 60x120 mm, 120 mm minerální izolace (ISOVER Akustik TP3)
5Fermacell - sádrovláknitá deska 15 mm
6150 mm fasádní polystyren grafitový (šedý)
77 mm malta, síťovina, omítka
celkem 347 mm
Součinitel prostupu tepla U = 0,120 W/m2.K

Rýmařovské domy

Schéma stěny s dřevěným obkladem

1 Fermacell - sádrovláknitá deska 15 mm
2Dřevěný rošt, tepelná izolace 40 mm
3Parozábrana
4Nosný rám s tepelnou izolací z minerální vlny (ISOVER Akustik TP3) 120 mm
5Fermacell - sádrovláknitá deska 15 mm
6Dřevěný rošt, tepelná izolace 60 mm
7Difúzní fólie
8Dřevěný rošt, provětrávaná mezera
9Vnější dřevěné obložení
Součinitel prostupu tepla U = 0,21 W/m2.K

Rýmařovské domy

Schéma difúzně otevřené obvodové stěny

1Fermacell - sádrovláknitá deska 15 mm
2Montážní předstěna s tepelnou izolací z minerální vlny (ISOVER Domo) 40 mm
3Fermacell Vapor - sádrovláknitá deska s parobrzdou 13 mm
4Nosný rám s tepelnou izolací z minerální vlny (ISOVER Akustik TP3) 120 mm
5Fermacell - sádrovláknitá deska 15 mm
6Tepelná izolace z minerálné vlny ROCKWOOL FrontRock MAX E 2 x 80 mm
7Difúzně otevřený fasádní systém 7 mm
Tloušťka celkem 370 mm
Součinitel prostupu tepla U = 0,141 W/m2.K Součinitel prostupu tepla U = 0,21 W/m2.K

Rýmařovské domy

Schéma vnitřní nosné stěny

1Fermacell - sádrovláknitá deska 15 mm
2Dřevěný rám (vyplněn tepelnou izolací) 120 mm
3Fermacell - sádrovláknitá deska 15 mm
Tloušťka celkem 150 mm

Rýmařovské domy

Schéma vnitřní dělící příčky

1Fermacell - sádrovláknitá deska 15 mm
2Dřevěný rám (vyplněn tepelnou izolací) 60 mm
3Fermacell - sádrovláknitá deska 15 mm
Tloušťka celkem 90 mm

Rýmařovské domy

Schéma podlahové konstrukce

1Železobetonová deska
2PE fólie
3Vyrovnávací podsyp Fermacell
4Podlahový polystyren 2 x 50 mm
5Podlahový dílec Fermacell
6Podlahová krytina - laminát

Rýmařovské domy

Schéma stropu nad přízemím

1Podlahová krytina 10 mm
2Fermacell - podlahový dílec 25 mm
3Dřevovláknitá deska měkká 60 mm
4Mirelon
5Dřevotříska 22 mm
6Stropní nosník 60x240 mm; vzduchová mezera 120 mm; tepelná izolace 120 mm
7Rošt z latí 30 mm
82x Sádrokarton 25 mm
Tloušťka celkem 412 mm

Rýmařovské domy

Schéma stropu nad podkrovím

1Tepelná izolace 100 mm
2Dřevotříska 22 mm
3Stropní nosník 60x180 mm (vyplněn tepelnou izolací 180 mm)
4Parozábrana
5Rošt z latí 30 mm
6Sádrokarton 15 mm
Tloušťka celkem 347 mm
Součinitel prostupu tepla U = 0,14 W/m2.K

Rýmařovské domy

Schéma střešní konstrukce

1Střešní krytina
2Střešní latě 33 mm
3Kontralatě 33 mm
4Difusní folie
5Krokev 60x180 mm; vzduchová mezera 30 mm; laťování 60 mm (vyplněno tepelnou izolací 240 mm)
6Parozábrana
7Fermacell - sádrovláknitá deska 15 mm
Tloušťka celkem 351 mm
Součinitel prostupu tepla U = 0,17 W/m2.K

Rýmařovské domy

Základová deska
V CENĚ


FOTOVOLTAIC­KÝ SYSTÉM
V CENĚ


TEPELNÉ ČERPADLO
V CENĚ


PEVNĚ GARANTOVANÁ
CENA

Kontakty
+420 775 064 067
obchod@rymarovske-domy.cz
Showroom Jihlava
Palackého 44, Jihlava
Jihlava, 586 01
© RÝMAŘOVSKÉ DOMY 2022
Created by PRIMESOFT web & software development